You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show
821

Danh sách học sinh lớp 6

Lớp 6/1. Xem tại đây.

Lớp 6/2. Xem tại đây.

Lớp 6/3. Xem tại đây.

Lớp 6/4. Xem tại đây.

 
610

Thông báo tuyển sinh

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh. Xem tại đây.

 
603

Danh mục SGK6

THÔNG BÁO

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN

NĂM HỌC 2021-2022

(Căn cứ theo  Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBNDTP Đà Nẵng)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Thuộc bộ sách

1

Toán 6 Tập một

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

Két nối ừi thức với cuộc sống

Toán 6 Tập hai

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

2

Ngữ vãn 6 Tập một

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thảnh Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 Tập hai

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Lê Quang Trường

Giáo dục Việt Nam

3

Tiếng Anh 6

i-Learn Smart WorId

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4

Giáo đục công dân 6

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

5

Khoa học tự nhiên 6

Vũ Văn Hùng (Tồng Chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên); Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vinh

Giáo dục Việt Nam

Kêt nối tri thức với cuộc sống

6

Lịch sử và Địa lí 6

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Hiền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

7

Tin học 6

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức

với cuộc sống

8

Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ

Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

9

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đống Tổng Chù biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thi Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chù biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

Chân ừời sáng tạo

11

Giáo dục thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành

Đại học Sư phạm

Cánh

Diều

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

Chân ứời sáng tạo

 

Danh sách này có 12  sách giáo khoa lớp 6


(Căn cứ theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBNDTP Đà Nẵng)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Thuộc bộ sách

1

Toán 6 Tập một

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

Két nối ừi thức với cuộc sống

Toán 6 Tập hai

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

2

Ngữ vãn 6 Tập một

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thảnh Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 Tập hai

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Lê Quang Trường

Giáo dục Việt Nam

3

Tiếng Anh 6

i-Learn Smart WorId

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4

Giáo đục công dân 6

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

5

Khoa học tự nhiên 6

Vũ Văn Hùng (Tồng Chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên); Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vinh

Giáo dục Việt Nam

Kêt nối tri thức với cuộc sống

6

Lịch sử và Địa lí 6

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Hiền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

7

Tin học 6

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức

với cuộc sống

8

Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ

Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

9

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đống Tổng Chù biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thi Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chù biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

Chân ừời sáng tạo

11

Giáo dục thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành

Đại học Sư phạm

Cánh

Diều

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

Chân ứời sáng tạo

Danh sách này có 12 sách giáo khoa lớp 6

 
531

Bảng danh mục sách Sgk lớp 6

Địa chỉ liên hệ mua sách.

Sách tiếng anh mới. Xem tại đây!

 

 
515

Thổng báo kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020-2021

Thông báo về việc kiểm tra cuối kì II năm học 2020 - 2021 và lịch kiểm tra cuối kì:

✅ Kiểm tra trực tuyến với MSTeams và Microsoft Form

✅ Kiểm tra bằng hình thức trực tuyến từ ngày 19/5 đến 22/5/2021, học sinh nào không tham gia kiểm tra trực tuyến được sẽ tham gia kiểm tra trực tiếp thời gian sau (chưa có lịch cụ thể)

Chi tiết được ghi rõ trong các văn bản đính kèm.

- Thông báo. Xem tại đây

- Lịch kiểm tra cuối học kì 2. Xem tại đây

 
Các bài viết khác...

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 4 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

Thông tin lớp học trực tuyến

Thông Báo

 

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm