You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show
824

Thông báo tựu trường và khai giảng năm học 2022 - 2023

UBND QUẬN HẢI CHÂU                                                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 75/TB-THCSLTT Hải Châu, ngày 15 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch tựu trưng và Khai giảng năm học 2022 2023

Thực hiện Quyết định 2209/ QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Trường THCS Lê Thánh Tôn thông báo một số nội dung sau:

1. Thời gian tựu trường: Thứ Ba, ngày 30/8/2022

Ca sáng: Khối 7 và khối 9: Học sinh tham gia các hoạt động tại trường từ lúc 7h30 ra về lúc 10h30

- Ca chiều: Khối 6 và khối 8: Học sinh tham gia các hoạt động tại trường từ lúc 13h30 ra về lúc 16h30

- Các khối lớp tham gia các hoạt động tập thể đầu năm theo kế hoạch của nhà trường trong các ngày 30,31/8/2022


- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, nhà trường đề nghị quý phụ huynh cùng phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết...
 
722

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023

Gửi đến quý phụ huynh, các em học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023 của Trường THCS Lê Thánh Tôn (Ban hành theo Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2022 -2023.

 

Xem chi tiết...
 
722

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2022 - 2023

Kính gửi đến quý phụ huynh, các em học sinh danh mục sách giáo khoa được sử dụng cho năm học 2022 - 2023 tại Trường THCS Lê Thánh Tôn.

 

Xem chi tiết...
 
622

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Căn cử Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17/6/2022 cùa UBND quận Hải Châu về công tác tuyển sinh năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiêm vụ năm học và tình hình thực tể tại địa phương. Trường THCS Lê Thánh Tôn có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:

I. Điều kiện và hồ sơ tuyển sinh

Xem chi tiết...
   
Các bài viết khác...

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 4 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

Thông tin lớp học trực tuyến

Thông Báo

 

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm