You are here: Home Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Cơ cấu tổ chức

E-mail In PDF

Chọn vào từng mục để xem chi tiết

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Đặng Ngọc Lam - Hiệu trưởng

2. Trần Thị Mỹ Trinh - Phó hiệu trưởng

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Trần Thị Mỹ Trinh

2. Nguyễn Thị Mỵ

3. Hoàng Hồng Hạnh

4. Nguyễn Khoa Anh

5. Nguyễn Kiều Hưng

III. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Nguyễn Quang Tuấn

2. Bùi Đình Dũng

3. Trần Thị Hải Thúy

IV. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Phan Minh Dũng - Tổ Ngữ Văn

2. Nguyễn Thị Nguyên Phương - Tổ Hóa Sinh

3. Bùi Thị Uyên Sao - Tổ Toán Lý

4. Nguyễn Kiều Hưng - Tổ Thể dục- Nhạc họa

5. Nguyễn Thị Như Nguyệt - Tổ văn Phòng

6. Dương Thị Trang - Tổ Sử Địa

7. Đặng Hữu Hiếu - Tổ Ngoại Ngữ

V. TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ

1. Hoàng Hồng Hạnh

VI. THANH TRA NHÂN DÂN

1. Nguyễn Khoa Anh

2. Dương Thị Trang

3. Nguyễn Thị Nguyên Phương

VII. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

1. Bùi Đình Dũng 

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 1 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

Thông tin lớp học trực tuyến

Thông Báo

 

Bảo vệ trẻ em Đà Nẵng

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm