You are here: Home Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Cơ cấu tổ chức

E-mail In PDF

Dữ liệu đang cập nhập

 

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 7 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

  • Thời Khóa Biểu học kỳ I, năm học 2018-2019 (Xem tại đây)
  • Thời Khóa Biểu Môn Tin học năm học 2018-2019 (dành cho các lớp 6/1; 6/1; 6/3; 6/4; 6/5; 7/1; 8/1; 9/1). Nhấn vào đây
  • Thời Khóa Biểu Thể dục học năm học 2018-2019. (Xem tại đây)
  • Bảng phân công giảng dạy, năm học 2018-2019. (Xem tại đây)

Thông Báo

  • Công khai nhà trường theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Nhấn vào đây)

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm