You are here: Home Category Blog Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA

E-mail In PDF

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9


.

. . . . . .

Sinh học

Sinh học 9

Sinh học 8

Sinh học 7

Sinh học 6

Toán

Toán 6 - P1

Toán 6 - P2

Toán 6 - P3

Toán 7

Toán 8

Toán 8 - P1

Toán 8 - P2

Toán 8 - P3

Toán đại 9

......

Lịch sử

Lịch Sử 6

Lịch Sử 7

Lịch Sử 8

Lịch Sử 9

Địa Lí

Địa Lí 6

Địa Lí 7

Địa Lí 8

Địa Lí 9

Ngữ Văn

Ngữ Văn 6

Ngữ Văn 6 - P2

Ngữ văn 7

Ngữ văn 7 - P2

Ngữ văn 8

Ngữ Văn 8 - P2

Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 - P2

 

 


Vật Lí

Vật Lí 6

Vật Lí 7

Vật Lí 8

Vật Lí 9

Hóa

Hóa học 9

Hóa học 8

....

....

....

....


... cập nhật thêm...

Cập nhật lần cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 06:51 )  

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 3 khách trực tuyến