You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA

E-mail In PDF

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9


.

. . . . . .

Sinh học

Sinh học 9

Sinh học 8

Sinh học 7

Sinh học 6

Toán

Toán 6 - P1

Toán 6 - P2

Toán 6 - P3

Toán 7

Toán 8

Toán 8 - P1

Toán 8 - P2

Toán 8 - P3

Toán đại 9

......

Lịch sử

Lịch Sử 6

Lịch Sử 7

Lịch Sử 8

Lịch Sử 9

Địa Lí

Địa Lí 6

Địa Lí 7

Địa Lí 8

Địa Lí 9

Ngữ Văn

Ngữ Văn 6

Ngữ Văn 6 - P2

Ngữ văn 7

Ngữ văn 7 - P2

Ngữ văn 8

Ngữ Văn 8 - P2

Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 - P2

 

 


Vật Lí

Vật Lí 6

Vật Lí 7

Vật Lí 8

Vật Lí 9

Hóa

Hóa học 9

Hóa học 8

....

....

....

....


... cập nhật thêm...