You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA LẦN 2

E-mail In PDF

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh.................... Toán .................... Ngữ văn....................

Tiếng anh 6

Tiếng anh 7

Tiếng anh 8

Tiếng anh 9

 

 

 

Toán 6

Toán 7

Toán 8

Toán 9 - P1

Toán 9 - P2

Toán hình 9

 

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7-p1

Ngữ văn 7-p2

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

Ngữ văn 9-P2

Ngữ văn 9-p3