You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA LẦN 3

E-mail In PDF

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh.................... Toán .................... Ngữ văn....................

Tiếng anh 6

Tiếng anh 7

Tiếng anh 8

Tiếng anh 9

Toán 6

Toán 7

Toán 8

Toán 9

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9