You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Hướng dẫn học trực tuyến (Trên máy tính)

E-mail In PDF

Sau khi nhận tài khỏan HS (user/pass) qua GVCN cấp. HS thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

-         Truy cập đường dẫn http://c2ltt.lms.vnedu.vn/

-         Chọn chức năng “Bằng tài khoản vnEdu”

-         Nhập user/pass

Bước 2: HS cần xem video và bài tập trước khi học trực tuyến. Các bước thực hiện

Chọn khóa học-->Khối-->môn họ-->Chọn bài học (theo PPCT)-->đăng kí/vào học-->học qua Video/Bài tập

Bước 3: Tham gia học trực tuyến cùng GV (theo thời khóa biểu)

Chọn khóa học-->Khối-->môn học-->Chọn bài học (theo PPCT)-->đăng kí/vào học-->học trực tuyến qua ZOOM--> “Mở phần mềm ZOOM”

Lưu ý: HS cần tải phần mềm zoom trước khi sử dụng chức năng học trực tuyến này