You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Thời khoá biểu năm học 2021-2022: 2 tuần đầu

E-mail In PDF

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7 VÀ KHỐI 9 (BUỔI SÁNG)

Thời khoá biểu khối 7 và khối 9

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 VÀ KHỐI 8