You are here: Home Tin Tức - Sự Kiện Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

E-mail In PDF

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Căn cử Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17/6/2022 cùa UBND quận Hải Châu về công tác tuyển sinh năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiêm vụ năm học và tình hình thực tể tại địa phương. Trường THCS Lê Thánh Tôn có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:

I. Điều kiện và hồ sơ tuyển sinh

1. Điều kiện tuyển sinh

 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, thuộc địa bàn phường Thuận Phước.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương, được UBND phường Thuận Phước xác nhận, lập danh sách gửi về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT quận) làm cơ sở để tuyển sinh.

- Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, hiệu trưởng lập danh sách gửi về UBND quận (qua phòng GD&ĐT quận) để tổng hợp, trình xin ý kiến của UBND quận xem xét, bố trí, điều tiết.

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi qui định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Hồ sư tuyển sinh gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1, lớp 6 (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT - Có phát hành tại các nhà sách).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao có công chứng các giấy tờ có liên quạn: Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất hoặc sổ tạm trú đối với học sinh thuộc diện xem xét điều tiết tuyển sinh tại các trường trên địa bàn quận (khi nhận hồ sơ mang theo bàn chính để đối chiếu).

- Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ (HS có hộ khẩu thường trú tại địa phương, học tại các trường Tiểu học trên địa bàn phường Thuận Phước đã được chuyển giao học bạ qua Trường THCS Lê Thánh Tôn)

- Các loại giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

- 02 ảnh 3x4cm (ảnh mới nhất)

II. Chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ vào số liệu điều tra PCGD năm 2021, số liệu dân số cơ học và số nhân hộ khẩu trên địa bàn phường Thuận Phước. Trường THCS Lê Thánh Tôn được giao chi tiêu 6 lớp 6 cho năm học 2022-2023.

III. Hình thức tuyển sinh

Công tác tuyển sinh được thực hiện thông qua 2 hình thức:

+ Tuyển sinh qua mạng theo địa chi: http://tuyensinhdanang.com. Số điện thoại hỗ trợ 02363565552 (trong giờ hành chính). PHHS đến trường nộp các giấy tờ liên quan để hoàn thiện hồ sơ nhập học cho HS.

+ Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (Nhà trường hỗ trợ và cập nhật, tổng hợp kết quả số lượng hồ sơ đúng qui định do phụ huynh nộp vào hệ thống tuyền sinh qua mạng).

IV. Thời gian tuyến sinh

Bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 05/7/2022, vào các buổi sáng từ 7h30 – 11h00 (Buổi chiều nhà trường dành thời gian để giải quyêt các công việc chuyên môn). Ngày 12/7/2022, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường báo cáo số liệu tuyển sinh năm học 2022 – 2023 về Phòng GD&ĐT quận.

V. Thời gian niêm yết danh sách học sinh

Ngày 25/8/2022 nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh và chia lớp học cho năm học 2022 – 2023.

 

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 5 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

Thông tin lớp học trực tuyến

Thông Báo

 

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm