You are here: Home Tin Tức - Sự Kiện Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023

E-mail In PDF

Gửi đến quý phụ huynh, các em học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023 của Trường THCS Lê Thánh Tôn (Ban hành theo Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2022 -2023.

 

 

 

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 6 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

Thông tin lớp học trực tuyến

Thông Báo

 

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm