You are here: Home

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Thông báo tựu trường và khai giảng năm học 2022 - 2023

E-mail In PDF

UBND QUẬN HẢI CHÂU                                                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 75/TB-THCSLTT Hải Châu, ngày 15 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch tựu trưng và Khai giảng năm học 2022 2023

Thực hiện Quyết định 2209/ QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Trường THCS Lê Thánh Tôn thông báo một số nội dung sau:

1. Thời gian tựu trường: Thứ Ba, ngày 30/8/2022

Ca sáng: Khối 7 và khối 9: Học sinh tham gia các hoạt động tại trường từ lúc 7h30 ra về lúc 10h30

- Ca chiều: Khối 6 và khối 8: Học sinh tham gia các hoạt động tại trường từ lúc 13h30 ra về lúc 16h30

- Các khối lớp tham gia các hoạt động tập thể đầu năm theo kế hoạch của nhà trường trong các ngày 30,31/8/2022


- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, nhà trường đề nghị quý phụ huynh cùng phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

+ Phụ huynh đưa đón con em tại cổng trường đúng giờ. Phụ huynh không vào trong sân trường và lên các lớp học.

+ Phụ huynh nhắc nhở các em thường xuyên mang khẩu trang đề phòng chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh mang đồng phục học sinh, quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ khi đến trường, mang theo bình nước cá nhân đê sử dụng.

+ Phụ huynh tiếp tục đưa con em đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 khi các em trở lại trường học tập.

2. Tng duyệt các nội dung chuẩn bị khai giảng năm học 2022 2023

- Thứ Năm, ngày 01 /9/2022

- Thời gian: Lúc 14h30

- Thành phần tham dự: Đội nghi lễ, đội văn nghệ và tất cà học sinh khối lớp 6

3. Khai giảng năm học 2022-2023

- Thứ Hai, ngày 05/9/2022

- Thành phần tham dự: Tất cả CBGVNV và học sinh của nhà trường

Sau khai giảng học sinh khối 6, 8 ra về (dự kiến lúc 8h00); học sinh khối 7, 9 học tuần học đầu tiên của năm học mới theo thời khóa biểu.

Trên đây là thông báo của trường THCS Lê Thánh Tôn về kế hoạch tựu trường và Khai giảng năm học mới./.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí

Trình Quang Long