You are here: Home Thư viện điện tử Bài giảng điện tử

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Bài giảng điện tử

Hướng dẫn ôn tập khi tạm nghỉ phòng dịch CORONA LẦN 2

E-mail In PDF

Click vào từng bài để tải về máy tính.

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9


.......

...

...... ......

Ngữ Văn

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7-p1

Ngữ văn 7-p2

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

Ngữ văn 9-P2

Ngữ văn 9-p3


Toán

Toán đại 6

Toán hình 7

Toán 8

Toán đại 9-P1

Toán đại 9-p2

Toán hình 9

     

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 6 khách trực tuyến