You are here: Home Tin Tức - Sự Kiện

Website Trường THCS Lê Thánh Tôn

JA slide show

Trang chủ

Đồng hồ

Góc giáo viên

Góc học sinh

Khách đang Online

Hiện có 18 khách trực tuyến

Thời khóa biểu

  • Thời Khóa Biểu học kỳ I, năm học 2018-2019 (Xem tại đây)
  • Thời Khóa Biểu Môn Tin học năm học 2018-2019 (dành cho các lớp 6/1; 6/1; 6/3; 6/4; 6/5; 7/1; 8/1; 9/1). Nhấn vào đây
  • Thời Khóa Biểu Thể dục học năm học 2018-2019. (Xem tại đây)
  • Bảng phân công giảng dạy, năm học 2018-2019. (Xem tại đây)

Thông Báo

  • Công khai nhà trường theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Nhấn vào đây)

Nhà cung cấp giải pháp

Thống kê khách ghé thăm