Kết nạp đoàn viên 2019-2020

In

Lễ kết nạp đoàn viên mới cho các em học sinh ưu tú khối lớp 9 năm học 2019.2020