Hướng dẫn học trực tuyến (Trên điện thoai)

In

Bước 1: Tải app trên điện thoại: vnEdu LMS

-         CH play (andoid)

-         Appstore (Apple)

Bước 2: Đăng nhập

-         Mở app vnEdu LMS

-         Chọn chức năng “Tài khoản vnEdu”

-         Nhập user/pass

Bước 3: HS cần xem video và bài tập trước khi học trực tuyến. Các bước thực hiện

Chọn khóa học-->Khối-->môn học-->Chọn bài học (theo PPCT)-->đăng kí/vào học-->học qua Video/Bài tập

Bước 4: Tham gia học trực tuyến cùng GV (theo thời khóa biểu)

Chọn khóa học-->Khối-->môn học-->Chọn bài học (theo PPCT)-->đăng kí/vào học-->học trực tuyến qua ZOOM--> “Mở phần mềm ZOOM”

Lưu ý: HS cần tải phần mềm zoom trước khi sử dụng chức năng học trực tuyến này