Skip to content

Hướng dẫn học trực tuyến (Trên máy tính)

Sau khi nhận tài khỏan HS (user/pass) qua GVCN cấp. HS thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

–         Truy cập đường dẫn http://c2ltt.lms.vnedu.vn/

–         Chọn chức năng “Bằng tài khoản vnEdu”

–         Nhập user/pass

Bước 2: HS cần xem video và bài tập trước khi học trực tuyến. Các bước thực hiện

Chọn khóa học–>Khối–>môn họ–>Chọn bài học (theo PPCT)–>đăng kí/vào học–>học qua Video/Bài tập

Bước 3: Tham gia học trực tuyến cùng GV (theo thời khóa biểu)

Chọn khóa học–>Khối–>môn học–>Chọn bài học (theo PPCT)–>đăng kí/vào học–>học trực tuyến qua ZOOM–> “Mở phần mềm ZOOM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *