Skip to content

THÔNG BÁO TẠM DỪNG THU HỒ SƠ LỚP 6

THÔNG BÁO

Thực hiện công tác về phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trường THCS Lê Thánh Tôn tạm dừng việc thu hồ sơ lớp 6 trực tiếp tại văn phòng. Phụ huynh đăng kí nhập học qua hệ thống trực tuyến theo địa chỉ :

Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ : http://tuyensinhdanang.com

 

Hoặc Phụ huynh liên hệ số điện thoại

 

HIỆU TRƯỞNG:   0365704717

VĂN PHÒNG    :   0905996621

Để được hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *