Skip to content

TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 6

THÔNG BÁO

Trường THCS Lê Thánh Tôn bắt đầu lại việc thu hồ sơ lớp 6 trực tiếp tại văn phòng. Phụ huynh vui lòng đến trường làm thủ tục nhập học và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo qui định.

 

Hoặc Phụ huynh liên hệ số điện thoại

 

HIỆU TRƯỞNG:   0365704717

VĂN PHÒNG    :   0905996621

Để được hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *