Skip to content

Tuẫn lễ học tập suốt đời

Thực hiện  kế hoạch số 38/KH- PGD ngày 5/09/2018 của phòng GD&ĐT Quận Hải Châu  về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời . Hôm nay, ngày 01/10/2018 được sự đồng ý của Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường; Liên đội, Trường THCS Lê Thánh Tôn vui mừng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2018 với chủ đề  “ Việc đọc rất quan trọng nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn ”.

Thông qua buổi lễ giúp tất cả các em hiểu rõ hơn tầm quan trọng cua việc đọc sách từ đó giúp các em có ý thức, có kĩ năng hơn trong văn hóa đọc. Cũng trong buổi lễ thầy Hiệu trưởng cuãng đã chính thức phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 đến tất cả  CBCNV và Học sinh toàn trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *