Skip to content

Tuổi trẻ Thuận Phước

Nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong học sinh và đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn phường. Vừa qua, Đoàn phường Thuận Phước tổ chức tuyên truyền ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh, ĐVTN; tập trung ở hai trường THCS Lê Thánh Tôn và tiểu học Võ Thị Sáu.

Đây là hoạt động tuyên truyền thiết thực, giáo dục nhằm thay đổi hành vi và nhận thức của thanh thiếu niên trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội hiện nay. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện có hiệu quả công tác ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *